02188980794  -  09128296091
   

دستگاه بخور صورت آرایشگاهی ایستاده

دستگاه بخور صورت ایستاده- پایه دار

از انواع دستگاه بخور صورت ایستاده بیشتر در مراکز عمومی تر مانند آرایشگاه ها و یا باشگاه ها استفاده می شود . این دستگاه نیز در دو نوع بخور ایستاده پایه دار سرد و یا گرم تولید می شود . نکته اینکه این دستگاه را با دستگاه بخور سالنی که بمنظور رطوبت محیط تولید شده است را اشتباه نگیرد . وظیفه ی این بخور سالنی آرایشگاهی فقط برای صورت می باشد . 


قیمت انواع دستگاه بخور صورت

دستگاه بخور صورت در انواع مختلف تولید می شود . برخی از افراد برای استفاده شخصی از دستگاه بخور صورت خانگی و برخی مدیران باشگاه ها و آرایشگاه ها از  خرید بخور سالنی آرایشگاهی ایستاده  دستگاه بخور صورت آرایشگاهی - اغلب از دستگاه بخور ایستاده - استفاده می کنند . این دستگاه توسط شرکت های مختلف با کیفیت مختلف تولید می شود . طبیعتا قیمت این دستگاه نسبت به شرکت تولید کننده و کیفیت آن می تواند متقاوت باشد . برای قیمت و سفارش خرید انواع دستگاه بخور خانگی ، آرایشگاهی و ایستاده با ما تماس بگیرید . تضمین قیمت ما نتیجه ی خرید مستفیم از تولید کننده و حذف شرکت های واسطه است . 

جهت سفارش خرید و قیمت تجهیزات پزشکی با شماره تماس حاصل فرمایید.

فروشگاه تجهیزات پزشکی

02188980794 - 09128296091